“De GWSK-typische, fabrieksmatig aangebrachte zelfklevende
laag beschikt over speciale kanalen voor dampdrukegalisatie.“

Spaarzaam renoveren

Bevestigd door Fraunhofer

De zwarte kleur van de Wolfin-baan zorgt door de sterke opwarming bij instraling door de zon voor een hogere dampdruk tussen de lagen en zo in combinatie met de geringere blokkerende werking voor een optimale ontvochtiging van de daklagen. Wanneer duidelijk wordt dat renovatie nodig is, is het belangrijk om de kalmte te bewaren en datgene te doen wat economisch en ecologisch het zinvolste is: het oude pakket daklagen kan vaak behouden blijven. Dat is ook de conclusie van het Fraunhofer Institut für Bauphysik in Holzkirchen in een praktisch onderzoek van meerdere jaren rond de dak- en afdichtingsbanen van Wolfin.

> Renovatie van platte daken – graag met verstand

De juiste renovatieplanning

Snelle droging dankzij dakbaan

Het is vandaag erg gangbaar om bij renovaties een extra isolatie in combinatie met een nieuwe afdichting te plaatsen, ook wanneer het oude dakpakket vochtig is. Het gebruik van dakbaans van Wolfin leidt al naargelang de voorhanden omstandigheden al na enkele jaren tot het uitdrogen van gerenoveerde daken. Voor iedere renovatie is een individuele bouwkundige en bouwfysische studie nodig. Dakopeningen en de controle van de voorhanden bouwmaterialen zijn absoluut noodzakelijk. Pas daarna kan beslist worden over de juiste renovatiemaatregel.

> Neem contact met ons op

Voor dakafdichtingen

Vergunningen en classificaties

Wolfin GWSK DA is geclassificeerd resp. toegelaten conform:

 
DIN EN 13956 CE-dakafdichtingen
DIN V 20000-201 (dakafdichtingen)
DIN 18531 (dakafdichtingen)
DIN EN 13 501-1 (Klasse E)
DIN 4102-7 (harde bedaking)
DIN EN 13501-5 BROOF (t1)

Wolfin GWSK DA

Soorten plaatsing

Renovatie: Gelijmde opbouw in lagen ter droging van de oude daklagen.

Voor veiligheid in het systeem

Wolfin GWSK DA-systeemtoebehoren

Het productassortiment van Wolfin GWSK DA wordt aangevuld door onderdelen uit hetzelfde materiaal voor de eenvoudige, snelle en veilige uitvoering van bijv. hoeken en doorvoeringen, passende werktuigen en hulpstoffen voor het lassen en verzegelen van naden. Vakkundige oplossingen in het systeem.

> Naar systeemtoebehoren

Wolfin GWSK DA

Referenties

Tal van referentiegebouwen en verschillende miljoenen vierkante meter aan banen wereldwijd zijn het bewijs voor het succes van Wolfin.

> Naar de referentiepagina van GWSK

Wolfin und dicht.