“Doorweekte daklagen drogen na een renovatie met Wolfin
in slechts enkele jaren volledig uit.”

Vocht in isolatie

Geen reden om alles meteen te slopen

Uitgedroogd: Universitair ziekenhuis van Münster

Vocht in isolatie – dat is in de dooiperiode (winter) niet ongewoon en in zekere mate ook helemaal geen reden om u zorgen te maken. Over het onderwerp 'dooiwatervorming binnenin constructiedelen' wordt namelijk in de DIN 4108, deel 3 het volgende gezegd: “De vorming van dooiwater in constructiedelen is onschadelijk wanneer de thermische isolatie en de stabiliteit door de verhoging van het vochtgehalte in de constructie- en isolatiematerialen niet in gevaar worden gebracht. Hier is sprake van, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) Het water dat tijdens de dooiperiode binnenin het constructiedeel vrijkomt, moet tijdens de verdampingsperiode weer aan de omgeving kunnen worden afgegeven.

b) De bouwmaterialen die met het dooiwater in aanraking komen, mogen geen schade oplopen (bijv. door corrosie, schimmelvorming).

c) Bij dak- en wandconstructies mag bij lagen die water kunnen opnemen een dooiwatermassa van in totaal 1,0 kg/m2 niet worden overschreden.”

Wanneer zich echter grotere hoeveelheden water in de constructie hebben opgehoopt omdat de oude afdichting stuk is, adviseren wij een sanering met Wolfin, om de correcte functie van de laagstructuur weer tot stand te brengen.

Dampdiffusie-open

Wolfin maakt vochtige daklagen droog

Dankzij de unieke samenstelling van de zwarte Wolfin-banen ontwikkelt zich onder invloed van zoninstraling binnen zeer korte tijd een hoge dampdruk door verwarming van de daklagenstructuur (tot 70 °C), waardoor een droogmakingsproces op gang wordt gebracht. Dit fysische proces is onlangs wetenschappelijk bewezen door het Fraunhofer-instituut uit Holzkirchen en door de TU van München.

Het resultaat van deze onderzoeken toont het volgende aan: doorweekte daklagen worden na een renovatie met Wolfin al binnen enkele jaren weer volledig droog.

Betrouwbaarheid al 50 jaar bewezen

Het beproefde alternatief voor een complete renovatie

Wolfin GWSK DA: Combinatie van een veilige verlijming en kanalen ter optimalisatie van de balans in de dampdruk

De renovatie met Wolfin dak- en afdichtingsbanen heeft zijn betrouwbaarheid al 50 jaar bewezen. Daarbij wordt de oude laagstructuur behouden. Indien nodig wordt er een extra isolatielaag aangebracht en de gehele constructie wordt opnieuw afgedicht met een Wolfin-baan. Het gebruik van deze producten leidt er in de regel toe dat de gesaneerde daken al binnen enkele jaren droog worden. Doorslaggevend hiervoor is de speciale samenstelling, de hoge diffusie-openheid en de zwarte kleur van de banen. Daardoor wordt de laagstructuur bij zoninstraling sterker verwarmd en zo wordt het dak ongeveer drie keer zo snel droog ten opzichte van lichte banen in dezelfde periode.

De juistheid van deze methode wordt ook bevestigd door bouwfysici. Zo heeft bijvoorbeeld de Dienst Openbare Werken in Hamburg al enkele jaren geleden een brochure uitgegeven, waarin uitdrukkelijk wordt geadviseerd de vochtige warmte-isolatie bij renovaties te behouden.

De kosten voor een dakrenovatie worden door Wolfin duidelijk verlaagd, omdat de kostbare renovatie en de dure afvalverwerking kunnen worden bespaard. Zo wordt ook het milieu ontlast doordat er geen bouwafval ontstaat.

Overige thema‘s

No items were found.

 
Wolfin und dicht.