“In tegenstelling tot bitumenbanen bieden Wolfin-banen al
vanaf de verwerking de hoogste graad aan veiligheid.”

Aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan

Preventieve, bouwkundige brandbescherming met Wolfin

Door brand worden niet alleen personen in gevaar gebracht. Ook de schadebedragen zijn in de voorbije jaren duidelijk gestegen. Daarom is voor de plaatsing van een dakafdichting niet alleen de materiaalclassificatie (min. E, of B2) van cruciaal belang, maar ook het zogenaamde bewijs van ‘harde dakbedekking’ of ook het bewijs van ‘resistentie tegen vliegvuur en stralende warmte’ conform DIN 4102, deel 7 of DIN EN 13501-5 (Brooft1). Dit bewijs is als wettelijke vereiste in de verschillende nationale bouwverordeningen van de landen verankerd. Dat betekent dat bij de planning en de uitvoering van een constructie de vereisten met betrekking tot brandbescherming in acht moeten worden genomen – van de kelder tot het dak.

Geïntegreerde brandbescherming – De afdichtingsbanen van Wolfin bieden ook zonder vloeibare additieven levenslang dezelfde hoge graad aan brandbescherming

Verhoogde brandbescherming door Wolfin

Een vergelijking tussen kunststof en bitumen

Veilig lassen van kunststof banen met hete lucht

De preventieve, bouwkundige brandbescherming wordt in hoge mate door de keuze van de bouwmaterialen en hun toepassing in de platte daken bepaald. Daarenboven spelen, naast de gebruikte isolatiematerialen, ook de afdichtingsbanen een cruciale rol. In tegenstelling tot bitumenbanen bieden de moderne kunststof banen van Wolfin de hoogste graad aan veiligheid. De verwerker kan door het gebruik van deze banen brandgevaar vermijden en de brandlast minimaliseren, doordat er bij de plaatsing van de banen van Wolfin geen open vlam te pas komt. Meerlagige bitumenafdichtingen zorgen met hun tien keer hogere verbrandingswaarde in vergelijking met kunststof dakbanen bovendien voor een buitensporig hoge brandlast op het dak.

Langdurige brandbescherming

Wolfin-brandbescherming: veilig en duurzaam

De dak- en afdichtingsbanen van Wolfin worden over het algemeen zonder brandwerende middelen geproduceerd en voldoen toch zonder problemen aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot brandbescherming. In tegenstelling daartoe hebben andere kunststof banen uit EVA/PVC, EPDM of FPO een chemische brandwerende uitrusting nodig om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Het is algemeen geweten in de vakwereld dat deze brandwerende additieven in de loop der jaren aan kracht inboeten. Ook het feit of het brandgedrag onder de invloed van de weersomstandigheden niet wordt beïnvloed, is nog maar de vraag. De banen van Wolfin, geproduceerd zonder brandwerende middelen, bieden van de eerste tot de laatste dag dezelfde graad aan hoge brandbescherming.

 

 

Links en downloads

Overige thema‘s

No items were found.

 
Wolfin und dicht.