“Bij de afdichting conform §19 van de wet inzake
waterhuishouding wordt Wolfin IB ingezet.”

Vervolg van de inleidende tekst

Afdichtingen conform § 19 van de
wet inzake waterhuishouding

Het DIBt, het Duitse instituut voor bouwtechniek, heeft voor Wolfin IB een algemene, bouwkundige vergunning resp. Europese Technische Goedkeuring (ETA) voor afdichtingsmiddel ter gebruik in dichtingsconstructies in installaties voor opslag, vulling en behandeling van waterverontreinigende stoffen verstrekt. De vereisten die aan het materiaal worden gesteld en de testprocedures ter aantoning hiervan zijn vastgelegd in de toelatingsprincipes van het DIBt.

Belastingsniveau Beschrijving Belastbare periode
gering Korte belasting ≤ 8
medium Begrensde belasting ≥ 8 en ≤ 72 uur
hoog Langdurige belasting ≥ 72 uur tot 3 maanden
Afdichting van installaties voor opslag, vulling en behandeling conform ETA 10/0295 (§ 19 van de wet inzake waterhuishouding)
Afdichting van installaties voor opslag, vulling en behandeling conform ETA 10/0295 (§ 19 van de wet inzake waterhuishouding)

Wolfin IB

Toegelaten door ETA 10/0295 (wet inzake waterhuishouding)

Wolfin IB

Bij de afdichting conform §19 van de wet inzake waterhuishouding wordt Wolfin IB ingezet. Wolfin IB is als afdichtingsmiddel van reservoirs en verzamelruimtes in installaties voor de opslag van waterverontreinigende vloeistoffen toegelaten dankzij de ETA 10/0295 (wet inzake waterhuishouding). Hiertoe behoort ook de afdichting van tankruimtes. Voor afdichtingen conform de wet inzake waterhuishouding is in principe het vakkundige advies van onze toepassingstechniek nodig. Het resultaat van het advies moet door Wolfin Bautechnik bevestigd worden. Let op: de uitvoering van dergelijke afdichtingen mag enkel door een door de wet inzake waterhuishouding toegelaten bedrijf plaatsvinden.

Links en downloads

Overige thema’s

Wolfin IB

Hier komt u terecht op de productpagina van Wolfin

> naar de productpagina Wolfin GWSK

 
Wolfin und dicht.