Wolfin - De veilige en duurzame basis – ook voor
barrièrevrije gebouwen en gebouwen toegankelijk voor mensen
met een beperking.”

Conform DIN 18195

Bij de renovatie is Wolfin de basis

Terrassen en balkons worden intensief gebruikt en worden aan aanzienlijke mechanische, maar ook technische en chemische processen blootgesteld. Reden te meer dus om bij de materiaalkeuze en verwerking voor 100% veiligheid te gaan.

DIN 18195, deel 5

Voor de afdichting van balkons en terrassen is DIN 18195, deel 5 ‘Afdichtingen tegen niet-drukkend water op dekplaten en in natte ruimtes; berekening en uitvoering’ van toepassing. Al naargelang het type en het doel van de afdichting, de beoogde bescherming en de omvang van de op de afdichting inwerkende factoren door verkeer, temperatuur en water, wordt gekozen tussen een matig en een sterk belaste afdichting. Tot matig belaste oppervlakken behoren o.a. balkons en gelijkaardige oppervlakken binnen de woningbouw. Deze moeten worden afgedicht conform DIN 18195, deel 5, paragraaf 8.2. Tot de sterk belaste oppervlakken horen o.a. dakterrassen en intensief van groen voorziene oppervlakken – deze moeten conform DIN 18195, deel 5, paragraaf 8.3 worden afgedicht.

Minimale dikte van 1,5mm

Aan alle vereisten wordt voldaan

Voor de afdichting van balkons en terrassen biedt Wolfin Bautechnik in principe enkel kunststof dak- en afdichtingsbanen met een minimale dikte van 1,5 mm aan. Zo wordt meteen ook aan alle vereisten van DIN 18195, deel 5 voldaan.

Bij verbindingen met deurconstructies uit kunststoffen kunnen, bij het gebruik van bitumenbanen en een vakkundige verwerking met open vlam, vervormingen of verkleuringen van de kunststof onderdelen niet vermeden worden. De kunststof dak- en afdichtingsbanen van Wolfin kunnen echter door middel van bronlasmiddelen op een homogene en waterdichte manier met harde PVC, bijv. deuraansluitingen, verbonden worden. Met Wolfin IB als homogene oppervlakte- en aansluitingsbaan kunnen het oppervlak alsook de ingewikkelde details en aansluitingen, zoals bijv. voor balustradeondersteuningen , snel en veilig worden afgedicht.

 

Afdichtingen van balkons en terrassen moeten, omwille van de bijzondere mechanische belasting door het gebruik, zorgvuldig gepland worden.

Links en downloads

Overige thema‘s

No items were found.

 
Wolfin und dicht.