“Wij zijn er trots op dat we de wereld van het manuele
dakwerk al 50 jaar van hoogwaardige profieloplossingen
kunnen voorzien.”

Wolfin-adviseur

De Wolfin-adviseur

Der Wolfin Ratgeber

De informatie die wij in dit boek verschaffen, is gebaseerd op de meest recente stand van de techniek en het toepasselijke recht. De bedoeling van het handboek is om het planners en handwerkers mogelijk te maken om deskundige en duurzame constructies uit te voeren. Dit boek fungeert voor deskundigen en adviseurs als erkende informatiebron. De Adviseur kan uiteraard geen antwoord bieden op alle bouwkundige problemen of speciale omstandigheden. Daarom zijn wij u zeer dankbaar als u voorstellen of suggesties ter verbetering doet.

> Wolfin-raadgever

Wolfin-adviseur

Inhoudsopgave

Wolfin und dicht.